DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Tlakové zkoušky a proplach potrubí

Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, k provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu nebo vody, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem.

Všechny zkoušky porovádíme dle Evropské normy EN 806-4:2010 – celoevropsky platná od roku 2010.

Na základě toho času platné „Směrnice Rady 98/83/ES ze 3. listopadu 1998 o kvalitě vody pro lidskou spotřebu“ byla 23. 2. 2010 přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) Evropská norma EN 806-4:2010 „Technická pravidla pro rozvody pitné vody – díl 4: Instalace“  a musela do září 2010 získat ve všech evropských zemích statut národní normy. V této normě byla poprvé v rámci celé Evropy stanovena platná ustanovení o uvádění rozvodů pitné vody do provozu, např. ohledně plnění, hydrostatických tlakových zkoušek, proplachování a dezinfekce. „Tato evropská norma je použitelná pro novou instalaci, přestavbu a opravy.“

Kontrolním dokladem je vždy protokol o provedené zkoušce.